Obec Harakovce

Faktúra

Zber, preprava a zneskodnenie KO za 09/2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 1032104133

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Harakovce

Adresa odberateľa: Harakovce 13, 05305 Harakovce 13

IČO odberateľa: 17083087

Názov dodávateľa: Brantner Nova, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: Zber, preprava a zneskodnenie KO za 09/2021

Fakturovaná suma: 148.87 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 05.10.2021

Dátum doručenia: 07.10.2021

Datum zverejnenia: 12.10.2021

Dokumenty