Obec Harakovce

Objednávka

Harakvce - turistcká mapa a veľko formátová tlač.

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Harakovce

Adresa objednávateľa: Harakovce 13, 05305 Harakovce 13

IČO objednávateľa: 17083087

Názov dodávateľa: VKU Harmanec s.r.o.

Adresa dodávateľa: č. 54, 974 01 Kynceľová

IČO dodávateľa: 46747770

Predmet objednávky: Harakvce - turistcká mapa a veľko formátová tlač.

Cena objednávky: 627.96 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 15.01.2019

Datum zverejnenia: 16.01.2019

Dokumenty