Obec Harakovce

Zmluva

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Identifikácia

Číslo zmluvy: 140323 08U02

Názov objednávateľa: Obec Harakovce

Adresa objednávateľa: Harakovce 13, 05305 Harakovce 13

IČO objednávateľa: 17083087

Názov dodávateľa: Environmentálny fond

Adresa dodávateľa: Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 30796491

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie na účely spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy; nejedná sa o finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie.

Zmluvná cena: 60000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.11.2019

Datum zverejnenia: 19.11.2019

Dokumenty Pdf Envirofond - Zmluva Harakovce.pdf ( veľkosť: 6,2 MB, aktualizované: Utorok 19. November 2019 19:06 )