Obec Harakovce

Zmluva

DOHODA č . 19/36/010/68, uzatvorená podľa § 10 ods. 3. ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

Identifikácia

Číslo zmluvy: 19/36/010/68

Názov objednávateľa: Obec Harakovce

Adresa objednávateľa: Harakovce 13, 05305 Harakovce 13

IČO objednávateľa: 17083087

Názov dodávateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Adresa dodávateľa: Hraničná 667/13, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.10.2019

Datum zverejnenia: 12.12.2019

Dokumenty Pdf Dohoda UPSVaR.pdf ( veľkosť: 686,2 KB, aktualizované: Štvrtok 12. December 2019 19:19 )