Obec Harakovce

Zmluva

Zmluva o spolupráci

Identifikácia

Číslo zmluvy: N20200805001

Názov objednávateľa: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a

Adresa objednávateľa: Špitálska 6, 814 55 Bratislava, Slovenská republika

IČO objednávateľa: 30854687

Názov dodávateľa: Obec Harakovce

Adresa dodávateľa: Harakovce 13, 05305 Harakovce 13

IČO dodávateľa: 17083087

Predmet zmluvy: Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA MPSVR SR a poskytovateľom opatrovateľskej služby pri implementácii národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, kód ITMS2014+ kód: 312041U153 (ďalej „NP TOS“ alebo „projekt“), financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.08.2020

Datum zverejnenia: 19.08.2020

Dokumenty Pdf Zmluva_o_spolupraci.pdf ( veľkosť: 991 KB, aktualizované: Streda 19. August 2020 10:52 )