Obec Harakovce

Zmluva

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2020/128/2000

Názov objednávateľa: Obec Harakovce

Adresa objednávateľa: Harakovce 13, 05305 Harakovce 13

IČO objednávateľa: 17083087

Názov dodávateľa: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Adresa dodávateľa: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151742

Predmet zmluvy: Predmetom Zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív v súlade s § 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“)

Zmluvná cena: 832.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.10.2020

Datum zverejnenia: 15.10.2020

Dokumenty Pdf Zmlua o navratnej financnej vypomoci.pdf ( veľkosť: 2,6 MB, aktualizované: Štvrtok 15. Október 2020 16:57 )