Obec Harakovce

Zmluva

D O H O D A č. 20/36/010/48 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej

Identifikácia

Číslo zmluvy: 20/36/010/48

Názov objednávateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Adresa objednávateľa: Hraničná 667/13, 058 01 Poprad

IČO objednávateľa: 30794536

Názov dodávateľa: Obec Harakovce

Adresa dodávateľa: Harakovce 13, 05305 Harakovce 13

IČO dodávateľa: 17083087

Predmet zmluvy: Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.10.2020

Datum zverejnenia: 29.10.2020

Dokumenty Pdf dohoda_c_20_36_010_48.pdf ( veľkosť: 2,5 MB, aktualizované: Štvrtok 29. Október 2020 15:48 )