Obec Harakovce

Zmluva

Dodatok č. 14 k Zmluve č. 5/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovanie komunálneho odpadu z obce Harakovce

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 14

Názov objednávateľa: Obec Harakovce

Adresa objednávateľa: Harakovce 13, 05305 Harakovce 13

IČO objednávateľa: 17083087

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet zmluvy: zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu z obce Harakovce

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.12.2020

Datum zverejnenia: 07.01.2021

Dokumenty Pdf dodatok_brantner.pdf ( veľkosť: 303,7 KB, aktualizované: Štvrtok 07. Január 2021 13:13 )